Zasady przetwarzania danych osobowych

Pragniemy poinformować, że 25 maja 2018 roku w Unii Europejskiej zacznie obowiązywać nowa regulacja dotycząca ochrony danych osobowych – RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę.

Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem danych jest Mini Office z siedzibą w Krakowie przy ul. Cegielnianej 4A/1.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych? 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 1. ( art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu przetwarzania danych do wykonania umowy
 2. (art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO w celu przetwarzania danych dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Mini Office w zakresie marketingu bezpośredniego związanego z działalnością prowadzoną przez Mini Office
 3. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu przetwarzania danych w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu firmy poprzez zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych z umową realizowaną,
 4. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celach analitycznych, tj. poprawności i jakości realizowanych usług,
 5. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Mini Office.
 6. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu badania Twojej satysfakcji z dostarczonej przez Mini Office umowy, będącej realizacją prawnie uzasadnionego interesu Mini Office.

Jakie dane przetwarzamy? 
Administrator danych przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane osób korzystających ze strony www.minioffice.pl takie jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.

Jakie masz prawa? 
Informujemy, że zgodnie z RODO masz prawo do:

 1.  dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania, poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania danych;
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 4. przenoszenia danych;
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz
 6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania danych.

Prawo do cofnięcia zgody:
W każdej chwili przysługuje Tobie prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Prawo do sprzeciwu:
W każdej chwili przysługuje Tobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, które realizujemy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w powyższych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla Mini Office  ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Aby skorzystać z powyższych praw możesz: 

 • wysłać do nas pismo na adres firmy albo
 • wysłać wiadomość e-mail na adres: info@minioffice.pl

Skąd mamy Twoje dane? 

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas podpisywania umowy lub w czasie wypełniania przez Ciebie formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www.minioffice.pl.

Jaki jest czas przetwarzania Twoich danych ? 
Twoje dane osobowe dla potrzeb marketingowych będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. W takim przypadku zaprzestaniemy ich przetwarzania.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • kontaktowych,
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • archiwizacyjnych,
 • marketingowych,
 • w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Mini Office zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Kto ma dostęp do Twoich danych?
Do Twoich danych mogą mieć dostęp również nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne itp.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) lub do organizacji międzynarodowych
Dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w związku z wykorzystywaniem przez nasza firmę narzędzi dostarczanych przez Google.

Zamknij

Skontaktuj się znami

Jeżeli chciałbyś umówić się na spotkanie, wypełnij formularz i skontaktujemy się z Tobą.

Wysyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi na stronie www.minioffice.pl/rodo. Potwierdzenie kontaktu otrzymasz mailem. Jeżeli nie znajdziesz go w swojej skrzynce odbiorczej, sprawdź folder "Spam" i oznacz wiadomość jako bezpieczną.